Szlak Kopernikowski na Warmii i Mazurach

Dobre Miasto

Ze względu na swoje położenie Dobre Miasto stanowiło etap trasy, którą Mikołaj Kopernik podróżował wielokrotnie. Do jego potwierdzonej w dokumentach wizyty tutaj doszło w sierpniu 1538 r. Wówczas to astronom uczestniczył w objeździe diecezji z nowo wybranym biskupem warmińskim Janem Dantyszkiem.
W istniejącym od 1329 r. mieście pozostałością średniowiecznych fortyfikacji są fragmenty murów i Baszta Bociania. Urządzono w niej ekspozycję historyczną, a w jej pobliżu utworzono w kilku kamienicach Skansen Miejski, w którym odtworzono warsztaty rzemieślnicze z początku XX w. Nad miastem góruje druga co do wielkości świątynia Warmii – gotycka kolegiata Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych (wraz z budynkami kolegiackimi). Inne zabytki miasta to: późnobarokowa kaplica (obecnie greckokatolicka cerkiew św. Mikołaja) i kościół ewangelicki z XIX w. (obecnie biblioteka).
W odległym o 4 km od Dobrego Miasta Głotowie znajduje się sanktuarium z barokowym kościołem i kalwarią wzorowaną na jerozolimskiej. Z kolei w Smolajnach (5 km) zachował się barokowy pałac biskupów warmińskich. Miasto leży nad Łyną, stanowiącą najdłuższy szlak kajakowy regionu. Uprawianie turystyki kajakowej ułatwiają przystanie w Cerkiewniku (Kłódce), Dobrym Mieście, Smolajnach i Łaniewie.


Informacja Turystyczna

Warszawska 14, 11‑040 Dobre Miasto

tel. +48 89 513 20 40

dobremiasto.com.pl

e-mail: a.pogorzelska@dobremiasto.com.pl