Szlak Kopernikowski na Warmii i Mazurach

Nowe Miasto Lubawskie

W dokumentach nie zachowały się zapiski potwierdzające pobyt Mikołaja Kopernika w Nowym Mieście Lubawskim. Ale bez wątpienia nie było mu ono obce.
Pierwsza wzmianka o założeniu osady pochodzi z 1325 r. Prawa miejskie nadano jej w 1353 r. Wówczas też otoczono ją murami obronnymi z basztami i trzema bramami.
Najokazalszym zachowanym zabytkiem miasta jest gotycki kościół parafialny św. Tomasza Apostoła (1325-30). Z XIV w. zachowały się również fragmenty murów miejskich z basztami bramnymi: Bramą Lubawską oraz Brodnicką. W ruinie pozostaje franciszkański klasztor z XVII w. w Łąkach Bratiańskich, będący elementem sanktuarium nazywanego w czasach świetności „Częstochową Północy” lub „Pruską Częstochową”. Wśród nowszych budowli wyróżniają się: ratusz (koniec XVIII w.) oraz kościół ewangelicki (początek XIX w.), w którym obecnie mieści się kino.
Nowe Miasto Lubawskie leży nad Drwęcą, która na całej długości jest rezerwatem przyrody i która stanowi również popularny szlak kajakowy. Miłośnicy spływów chętnie urządzają je także rzeką Wel, która wpada do Drwęcy niedaleko od miasta.


Centrum Informacji Turystycznej

19 Stycznia 17a, 13‑300 Nowe Miasto Lubawskie

tel. +48 56 474 23 44, +48 56 472 96 35

www.itnowemiasto.pl

e-mail: it@umnowemiasto.pl