Szlak Kopernikowski na Warmii i Mazurach

Warmia Mazury - logo
Szlak Kopernikowski
na Warmii i Mazurach

Witaj na drogowym szlaku turystycznym upamiętniającym postać Mikołaja Kopernika i jego związki z Warmią i Mazurami. Rozpocznij swoją przygodę podróżując trasą liczącą blisko 300 km. Poznawaj życie i działalność Kopernika. Zwiedzaj zabytkowe budowle pamiętające czasy wielkiego uczonego, poświęcone mu ekspozycje muzealne, obserwuj i poznawaj sekrety wszechświata w planetarium i obserwatoriach astronomicznych... czytaj więcej

Wejdź na szlak

Jesteś na szlaku kopernikowskim

Elbląg - ikona

Elbląg

Astronom
Prawnik
Ekonomista

Mikołaj Kopernik odwiedzał Elbląg wiele razy. Najpierw jako sekretarz towarzyszył swojemu wujowi, biskupowi Łukaszowi Watzenrode, w zjazdach stanów pruskich... Czytaj więcej

Tolkmicko - ikona

Tolkmicko

W Tolkmicku biskup warmiński Łukasz Watzenrode w kwietniu 1508 r. zwołał spotkanie z przedstawicielami miast: Gdańska, Elbląga i Torunia. Jako osobisty sekretarz biskupa Mikołaj Kopernik zapewne również uczestniczył w spotkaniu... Czytaj więcej

Frombork - ikona

Frombork

Kartograf
Astronom
Administrator
Kanonik
Lekarz

Kopernik po raz pierwszy przyjechał do miasta w lipcu 1501 r., aby oficjalnie przyjąć godność kanonika warmińskiego. Potem mieszkał tutaj od końca 1510 r. przez resztę życia (z przerwami na pobyt w Olsztynie i krótsze wyjazdy). Na fromborskim..... Czytaj więcej

Braniewo - ikona

Braniewo

W Braniewie Kopernik przeżył trudne chwile w styczniu 1520 r., po zajęciu miasta przez Krzyżaków, gdy jako poseł biskupa warmińskiego Fabiana Luzjańskiego prowadził negocjacje z wielkim mistrzem Zakonu. Na pewno był tutaj również w sierpniu 1538 r. w..... Czytaj więcej

Pieniężno - ikona

Pieniężno

Administrator

Mikołaj Kopernik przebywał w tutejszym zamku kapituły warmińskiej wielokrotnie, w szczególności dokonując lokacji osadników w okolicznych wsiach (Kumajny, Lubianka, Łajsy, Łoźnik, Miłkowo, Osetnik, Pełty, Radziejewo, Wopy). Czynił to na początku..... Czytaj więcej

Orneta - ikona

Orneta

Administrator

Miasto leży na szlaku, którym Mikołaj Kopernik odbywał swoje podróże służbowe, więc bez wątpienia odwiedzał je wiele razy. Udokumentowana wizyta miała miejsce w sierpniu 1538 r. podczas objazdu dóbr z nowo wybranym biskupem warmińskim Janem..... Czytaj więcej

Lidzbark Warmiński - ikona

Lidzbark Warmiński

Tłumacz
Astronom
Lekarz

Na lidzbarski dwór swojego wuja, biskupa Łukasza Watzenrode, Kopernik po raz pierwszy przybył na przełomie 1495 i 1496 r., w związku z próbą objęcia funkcji kanonika warmińskiego. Po przyjeździe na Warmię na stałe w 1503 r. mieszkał w lidzbarskim..... Czytaj więcej

Dobre Miasto - ikona

Dobre Miasto

Ze względu na swoje położenie Dobre Miasto stanowiło etap trasy, którą Mikołaj Kopernik podróżował wielokrotnie. Do jego potwierdzonej w dokumentach wizyty tutaj doszło w sierpniu 1538 r. Wówczas to astronom uczestniczył w objeździe diecezji z nowo..... Czytaj więcej

Dywity - ikona

Dywity

Dywity leżą na szlaku podróży służbowych Mikołaja Kopernika. Na terenie obecnej gminy Dywity astronom bywał podczas swoich dwóch pobytów w Olsztynie. W dziesięciu tutejszych wsiach dokonywał lokacji nowych osadników. Oprócz samych Dywit były to:..... Czytaj więcej

Olsztyn - ikona

Olsztyn

Astronom
Administrator
Ekonomista
Strateg

W Olsztynie Mikołaj Kopernik bywał jako wizytator kapituły warmińskiej już w 1511 r. Jednym z licznych zadań zleconych mu przez kapitułę było pełnienie obowiązków administratora jej dóbr. W związku z tą funkcją uczony zamieszkiwał w zamku..... Czytaj więcej

Olsztynek - ikona

Olsztynek

Nie zachowały się dokumenty potwierdzające pobyt Mikołaja Kopernika w Olsztynku. Można jednak zobaczyć w mieście kilka budowli, które pamiętają czasy wielkiego astronoma. Olsztynek uzyskał prawa miejskie w 1359 r. Rozwinął się on przy wcześniej..... Czytaj więcej

Lubawa - ikona

Lubawa

Astronom
Lekarz

Mikołaj Kopernik przyjeżdżał do lubawskiego zamku w odwiedziny do swojego przyjaciela Tiedemana Giesego, wcześniej kanonika warmińskiego, a ówcześnie biskupa chełmińskiego. Gościł u niego dwukrotnie, aby służyć pomocą lekarską: w kwietniu 1538 r. i..... Czytaj więcej

Nowe Miasto Lubawskie - ikona

Nowe Miasto Lubawskie

W dokumentach nie zachowały się zapiski potwierdzające pobyt Mikołaja Kopernika w Nowym Mieście Lubawskim. Ale bez wątpienia nie było mu ono obce. Pierwsza wzmianka o założeniu osady pochodzi z 1325 r. Prawa miejskie nadano jej w 1353 r. Wówczas..... Czytaj więcej

Kurzętnik - ikona

Kurzętnik

Pierwsze wzmianki o Kurzętniku pochodzą z 1291 r. Prawa miejskie miejscowość uzyskała w 1330 r. i posiadała je do 1905 r. Z czasów średniowiecza zachował się tutaj układ urbanistyczny starówki, kościół pw. św. Marii Magdaleny (z ok. 1300 r.) oraz..... Czytaj więcej

Truszczyny - ikona

Truszczyny

Miejscowość leży w otulinie Welskiego Parku Krajobrazowego, 14 km od Lubawy i niespełna 30 km od Nowego Miasta Lubawskiego. Została założona przez biskupa chełmińskiego w 1336 r. Jednak najstarsze zachowane budynki pochodzą sprzed około wieku..... Czytaj więcej

Elbląg Tolkmicko Frombork Braniewo Pieniężno Orneta Lidzbark Warmiński Dobre Miasto Dywity Olsztyn Olsztynek Lubawa Nowe Miasto Lubawskie Kurzętnik Truszczyny

Poznaj atrybuty Mikołaja Kopernika

Kartograf

Wśród licznych zainteresowań naukowych Kopernika znalazła się też kartografia. Zachowały się informacje o trzech mapach terenów Warmii i Prus, które astronom wykonał. Pomagał też w pracy innym kartografom. Pracując nad dziełem „O obrotach” ustalił, że Frombork, Kraków i Durazzo leżą na tym samym południku.

Tłumacz

Kopernik władał kilkoma językami: niemieckim, polskim, łaciną i zapewne włoskim. Znał też grekę, bo z tego języka przełożył na łacinę tom listów bizantyjskiego pisarza Teofilakta Symokatty, dedykując je wujowi, biskupowi Łukaszowi Watzenrode. Podczas sejmików krajowych tłumaczył wystąpienia ich uczestników.

Administrator

Na Warmii Kopernik pełnił wiele funkcji administracyjnych z ramienia biskupa i kapituły. Zajmował się m.in. lokowaniem nowych osadników, przygotowaniem olsztyńskiego zamku do obrony przed Krzyżakami, odbudową kraju po zniszczeniach wojennych. Od 1525 r. odpowiadał za pertraktacje z Prusami Książęcymi.

Prawnik

Studiując we Włoszech, Kopernik zgłębiał sekrety prawa w Bolonii. Potem odbył praktykę w kancelarii papieskiej w Rzymie i uzyskał tytuł doktora prawa kanonicznego w Ferrarze. Na Warmii wykorzystywał wiedzę prawniczą m.in. w dyplomacji, administracji, sporach sądowych, zajmując się reformą pieniądza.

Kanonik

Funkcję kanonika kapituły warmińskiej Kopernik uzyskał w 1495 r. Sprawował ją osobiście od 1503 r., kiedy to na stałe zamieszkał na Warmii. Kapituła zarządzała trzecią częścią kraju i miała prawo wybierania biskupa. Doceniając liczne talenty Kopernika, zlecała mu wiele ważnych zadań administracyjnych.

Lekarz

Kopernik studiował medycynę we włoskiej Padwie. Nabyte tam umiejętności wykorzystywał jako osobisty lekarz swojego wuja, biskupa Łukasza Watzenrode. Potem leczył również kolejnych biskupów, kanoników kapituły warmińskiej, dworzan księcia Albrechta. Sam dożył sędziwego – jak na owe czasy – wieku 70 lat.

Ekonomista

Pełniąc różne funkcje urzędnicze, Kopernik wiele czasu poświęcał zagadnieniom ekonomicznym. W wydanym w 1528 r. traktacie pt. „Zasady bicia monety” przypomniał zasadę, że pieniądz dobry jest wypierany z rynku przez małowartościowy. Trzy lata później opracował instrukcję dotyczącą „słusznej wagi i ceny chleba”.

Astronom

Kopernik zyskał nieśmiertelną sławę dzięki dokonaniom w dziedzinie astronomii. Pracował nad reformą kalendarza. W dziele „O obrotach” dowiódł słuszności teorii heliocentrycznej, popierając wywód dowodami doświadczalnymi. Jego osiągnięcia przyczyniły się do fundamentalnej zmiany sposobu pojmowania świata.

Strateg

Służąc biskupowi i kapitule, Kopernik spotykał możnych tego świata i doskonalił talenty dyplomatyczne. Prowadził negocjacje ze stanami pruskimi i Krzyżakami, a potem z Prusami Książęcymi. Na początku 1520 r. paktował z wielkim mistrzem w Braniewie. Rok później bronił Olsztyna przed krzyżackim podjazdem.

Paszport Turystyczny

Poznawaj atrakcje na Szlaku Kopernikowskim, korzystając z paszportu turystycznego i zbierając w nim pieczątki. Na każdej pieczątce został uwidoczniony atrybut, który informuje, z jakiego rodzaju działalnością uczonego wiąże się dane miejsce. Bo Kopernik był prawdziwym człowiekiem renesansu: zajmował się wieloma zagadnieniami i odnosił sukcesy w wielu dziedzinach. O paszport pytaj w punktach informacji turystycznej na Szlaku Kopernikowskim. Pobierz Paszport Turystyczny.

Czytaj więcej: Elbląg
Dostępne atrybuty
Kartograf
Tłumacz
Astronom
Administrator
Prawnik
Kanonik
Lekarz
Ekonomista
Strateg

Zbieraj tokeny CoperniCoin

copernicoin - logo

Zbieraj okolicznościowe tokeny „CoperniCoin”podczas udziału w eventach poświęconych Kopernikowi, aktywności w mediach społecznościowych, udziału w konkursach itp. i wymieniaj zgromadzone tokeny na nagrody rzeczowe.

Przejdź do platformy wymiany